به وب سایت پورتال همایش های دانشگاه آزاد ابهر خوش آمدید.               
همایش های جاری
تماس با ما
بلواروحدت-بلواردانشجو-پردیس دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر
شهرستان ابهر
جدیدترین همایش های کشور
همایش ملی بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام
94/12/19
 

محور های همایش :


-لیشمانیوزیس(پوستی،احشائی)
- توکسوپلاسموزیس
-تک یاخته ایهای روده ای
- اکتو پارازیت ها
- کرم های زئونوز
-انگل های نوپدید

                               


همایش ملی جهاد فرهنگی و آسیب های اجتماعی نوین علل ،پیامدها ،راهکارها
27 آبان ماه 1394

محورهای همایش : 
نقش شاخص ها و ظرفيت سازي فرهنگي در كاهش آسيب هاي اجتماعي
رسانه هاي گروهي و آسيب هاي نوين اجتماعي و پارتي هاي شبانه
نقش نيروي انتظامي و پليس در كاهش آسيب هاي اجتماعي نوين
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و شكل گيري هويت جوانان
آسيب شناسي وسايل ارتباطي نوين ( بلوتوث و پيام كوتاه و ... )
آموزه هاي ديني و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نوين
امنيت فرهنگي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نوين
اخلاق و معنويت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي نوين
مدرنيته و جهاني شدن آسيب هاي اجتماعي نوين